බොලිව්ඩ් නිලියන් පැරදු ඉන්ස්ටර් ග්‍රැම් තරු (6 වන කොටස)


-1

පසුගිය වසර කිහිපය තුළ ඉන්ස්ටර්ග්‍රැම් අලෙවිකරණය ඉහළ ගොස් ඇති අතර ඉන්දියාවේ මෙය සිග්‍රයෙන් ඉහල ගිය බව පෙනියයි. ඉන්ස්ටග්‍රෑම් බලපෑම් යටතේ මීට පෙර බොලිවුඩ් නලු නිලියන්ට තුබූ ජනප්‍රියත්වය මේ වන විට එම ක්ශේත්‍රයේ නොසිටින තරුණියන්ටද ලැබී ඇත.

ඉන්ස්ටර්ග්‍රැම් නිසා බොහෝ නව ශිල්පින් ප්‍රමානයක් බොලිවුඩ් වෙත එකතුවී ඇත .මේ ඉන්දියාවේ ජනප්‍රියම ඉන්ස්ටර්ග්‍රැම් ගිනුම් කිහිපය.

Purbaasha Das

View this post on Instagram

♥️🥀✨

A post shared by Purbasha Das 💋 (@purbaasha) on

Amanda Sharma

Shama Sikander

Sameea Bangera

Farrah Kader

View this post on Instagram

Time to breathe.

A post shared by ᖴᗩᖇᖇᗩᕼ KᗩᗪEᖇ (@farrahkader) on


Like it? Share with your friends!

-1

CEO and founder, ExpressPostlk — Arkeshis a serial entrepreneur who founded not only ExpressPostlk