බොලිවුඩ් තරු වැලන්ටයින් සමරන්න කල විලාසිතා


0

වැලන්ටයින් දිනය අවසන් වෙමින් ඇති අතර ඔබ ඔබේ සහකරු සමඟ ‘ආදරයේ දිනය’ සමරන්නේ නම්, මේ රාත්‍රි ආහාරයක් සදහා සහකරුවා සමග ඔබ යාමට සුදානම් විය යුතු කාලයයි.

වැලන්ටයින් සදහා හොලිවුඩ් තරුද විචිත්‍රවත් ලෙස සැසරි සිටියේය.හොලිවුඩ් පුරවරයට අලුත් පැමිණ බොහෝ ජනතා ආදරයට පත්වූ ජන්න්වි කපූර් ගේ වැලන්ටයින් විලාසිතාව කාගෙත් සිතිගත් විලාසිතා වක් බවට පත්වී ඇත. ජන්වී වැනි සරාගී රතු ඇඳුමක් සමගි රතු කරන ලද තොල් සමගින් සරාගි සහ ආදරනිය පෙනුමක් ලබාගෙන ඇත.

Janhvi කපූර්

ආන්‍යා පාන්ඩ්‍ය ආදරවන්තයන්ගේ දිනය වෙනුවෙන් හුරුබුහුටි පෙනුමකින් යුතු ඇදුමකින් සැරසි සිටියේය.සිදු පැහැති ටීශර්ටයක් සහ රතු තිත් සහිත ඇදුමකින් සැරසි සිටි ඇය ලා රතු තොල් සමගින් හුරුබුහුටි ආදරනිය පෙනුමක් ලබාගෙන සිටි.

Ananya Panday

වැඩි විස්තර From Janhvi Kapoor to Ananya Panday : 2 cute Valentine’s Day outfits inspired by Bollywood stars


Like it? Share with your friends!

0

CEO and founder, ExpressPostlk — Arkeshis a serial entrepreneur who founded not only ExpressPostlk