රටවල් 62 ක් චීන පුරවැසියන්ගේ සංක්‍රමණ පාලනය කරයි


0

චීනයේ හුබෙයි පළාතේ අගනුවර වන වුහාන් සිට ලොව පුරා මාරාන්තික කිරීටක වෛරසය පැතිරී ඇති හෙයින් රටවල් හැට දෙකක් චීන පුරවැසියන් මත යම් ආකාරයක සංක්‍රමණ පාලනයක් ක්‍රියාත්මක කර තිබේ.

ලොව පුරා චීන ජාතිකයන්ගේ පැමිණිම සිමා කර ඇත

රටවල් හයක් චීන පුරවැසියන් සඳහා වීසා නීති දැඩි කර ඇති අතර, හතරක් චීන පුරවැසියන්ට තම රටවලට ඇතුළුවීම සීමා කර ඇති අතර, පස්දෙනෙකු හුබෙයිහි සිට හෝ පළාතට මෑත කාලීන සංචාරක ඉතිහාසයක් ඇති ඕනෑම අයෙකුට සීමාකාරී පියවර ගෙන ඇති බව චීන විදේශ අමාත්‍යාංශය පවසයි.

රටවල් හතළිස් හතක් චීන පුරවැසියන්ට උෂ්ණත්ව පරීක්ෂාවට භාජනය කර සෞඛ්‍ය ප්‍රකාශන ඉදිරිපත් කළ යුතු බව අමාත්‍යාංශය පවසයි.

අමාත්‍යාංශය චීන පුරවැසියන්ට ඔවුන්ගේ සෞඛ්‍යය මත පදනම්ව සංචාරක සැලසුම් සකස් කරන ලෙසත් ඔවුන්ගේ ගමනාන්ත රටවල සංක්‍රමණ රෙගුලාසිවලට අවනත වන ලෙසත් උපදෙස් දුන්නේය.


Like it? Share with your friends!

0

CEO and founder, ExpressPostlk — Arkeshis a serial entrepreneur who founded not only ExpressPostlk