මහේල සංගා ඇතුලු ප්‍රවිණයන් ක්‍රිඩා කවුන්සිලයට නව සාමාජිකයන් ලෙස පත්කර ඇති බව ප්‍රකාශාවේ


0

ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතා ජාතික ක්‍රීඩා කවුන්සිලයට නව සාමාජිකයින් පත් කර ඇති අතර එමඟින් ක්‍රීඩා ප්‍රතිපත්තිමය කරුණු පිළිබඳව ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයාට උපදෙස් දෙනු ඇත.

හිටපු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පුරාවෘත්තයක් වන මහේලා ජයවර්ධන මහතා වසර 2 ක් සඳහා පත් කරනු ලබන කවුන්සිලයේ ප්‍රධානියා ලෙස කටයුතු කරනු ඇත.ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන කර්තව්‍යය වනුයේ රටේ ක්‍රීඩා සංවර්ධනයට අදාළ කරුණු පිළිබඳව අමාත්‍යවරයාට උපදෙස් දීමයි.

 • මහේලා ජයවර්ධන – සභාපති
 • ජූලියන් බොලින් – කමිටු සාමාජික
 • කුමාර් සංගක්කාර – කමිටු සාමාජික
 • දිලන්ත මලගමුව – කමිටු සාමාජික
 • කස්තුරි චෙලරාජා විල්සන් – කමිටු සාමාජික
 • සුපුන් වීරසිංහ – කමිටු සාමාජික
 • රොහාන් ප්‍රනාන්දු – කමිටු සාමාජික
 • රුවන් කේරගල – කමිටු සාමාජික
 • සංජීවා වික්‍රමනායක – කමිටු සාමාජික
 • මේජර් ජෙනරාල් රජිත අම්පෙමොහොට්ටි – කමිටු සාමාජික
 • කමිටු සාමාජික ලුතිනන් ජෙනරාල් ශවීන්ද්‍ර සිල්වා
 • රොවේනා සමරසිංහ – කමිටු සාමාජික
 • යස්වන්ත් මුත්තෙටුවෙගම – කමිටු සාමාජික
 • ඒ.ජේ.එස්.එස්. එඩිරිසූරිය – කමිටු සාමාජික
 • තියුමි අබේසිංහ – පත් කළ ලේකම්Like it? Share with your friends!

0

Equality and Writing. I also sing and perform slam poetry