වර්ගවාදි ජාති-වාදින්ට සංගාගෙන් අපූරු පාඩමක්


0

එක්සත් ජනපදය තුළ විරෝධතා පැවැත්වීම “අප සැමට ප්‍රබල පාඩමක්” බව ශ්‍රී ලංකා හිටපු නායක කුමාර් සංගක්කාර අඟහරුවාදා ප්‍රකාශ කළේය.ට්වීට් මාලාවකින් සංගක්කාර කියා සිටියේ රට කුමක් වුවත් රජය ජනතාවගේ සංවේදීතාවන් සහ සංවේදීතාවන් තීරණය නොකළ යුතු බවයි. “ඒක ඔයබගේ සහ මගේ තේරීමයි ,” ඔහු පැවසීය.

“අපගේ ඥාණය, දයානුකම්පාව, සංවේදනය සහ අවබෝධය රජය විසින් තීරණය නොකළ යුතුය. එය අපගේ හදවත් හා මනස විවෘතව අන් අයට සීමා කිරීම හෝ වෙනස් කිරීම හා වෙනස්කම් වැලඳ ගැනීමට හා අගය කිරීමට ඇති හැකියාව සීමා නොකළ යුතුය.

“ජනතාව හැටියට එය තෝරා ගන්නේ අපයි. අපගේ නියෝජිතයින් කව්රුන්ද යන්න අප අතරින්ම තෝරා ගන්නෙමු. ඔවුන් රජයට එන විට ඔවුන්ගේ චරිත ලක්ෂණ සඳහා වගකිවයුත්තේ අපයි. ඔවුන් ක්‍රියාවන් සම්බන්ධයෙන් වගකිව යුත්තේ අපයි. ඔවුන්ගේ ක්‍රියාවන්ට බලපාන්න්නේ අපගේ බලපෑම සහ වටපිටාවයි.”

“අපගේ ශක්තීන් හා දුර්වලතා එකිනෙකාගේ හැසිරීම හා තෝරා පත් කර ගත් නියෝජිතයින්ගේ හැසිරීම පිළිබිඹු කරයි. ගෞරවය, අවබෝධය සහිත යහපත් වෙනස්කම් සහිත ලෝක සංස්කෘතියක් ඇති කිරිම සඳහා සාමාන්‍ය පුරවැසියන් වන අප සියලු දෙනාට එක්ව කටයුතු කළ යුතු වනවා.”

“ඒ වෙනුවෙන් අප ධෛර්යවත්ව සිටීම ඉතා වැදගත්. ඒ සඳහා වන ගමනට ක්‍රියාශීලිව විශ්වාසවන්තව සියලු දෙනා එක්විය යුතුයි.හෙට අපගේ දරුවන්ට උරුම වන සංස්කෘතිය අද අපගේ තේරීමයි.”

Like it? Share with your friends!

0

CEO and founder, ExpressPostlk — Arkeshis a serial entrepreneur who founded not only ExpressPostlk