ශ්‍රි ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම නැවත පුහුණුවිම් වල නිරතවෙයි


0

කොවිඩ් – 19 වසංගතය සැලකිල්ලට ගනිමින් රජය විසින් පනවා ඇති සෞඛ්‍ය රෙගුලාසිවලට අනුකූලව ශ්‍රි ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් 2020 ජුනි 01 වන දින සිට පුහුණුවිම් වලට පැමිනෙනෙ බව සදහන් වනවා

ඒ අනුව තෝරාගත් සාමාජිකයින් 13 දෙනෙකුගෙන් යුත් සංචිතය කොළඹ සී.සී.සී. හි දින 12 ක ‘නේවාසික පුහුණු කඳවුරකට‘ භාජනය කරනු ලබන අතර දින 12 කාලය පුරාම ඔවුන් හෝටලයක කණ්ඩායමක් ලෙස රැඳී සිටිනු ඇත.

පුහුණු සහ සහායක කාර්ය මණ්ඩලය සාමාජිකයන් හතර දෙනෙකුගෙන් සමන්විත වේ.රජය විසින් පනවා ඇති සෞඛ්‍ය රෙගුලාසි සැලකිල්ලට ගනිමින් දින 12 ක ‘නේවාසික පුහුණු කඳවුර’ ක්‍රියාත්මක කරන ලද අතර එය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ඉහළ අවදානම් සහිත ක්‍රීඩාවක් ලෙස දක්වා ඇති අතර එම නිසා නේවාසික පුහුණුව අවශ්‍ය වේ.

මෙම අභ්‍යාසයට සම්බන්ධ සෑම පුද්ගලයෙකුගේම ආරක්ෂාව සහතික කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය හා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සමඟ සාකච්ඡා කර අවශ්‍ය සියලු ක්‍රියාමාර්ග ගෙන ඇති අතර කඳවුරු කාලය තුළ සහ ඊට පෙර පිළිපැදීම සඳහා ක්‍රියා පටිපාටි මාලාවක් සකස් කර ඇති බව සදහන් වනවා.


Like it? Share with your friends!

0

CEO and founder, ExpressPostlk — Arkeshis a serial entrepreneur who founded not only ExpressPostlk