සනත් ජයසූරියගේ අයි.සී.සී. විසින් පනවා ඇති නුසුදුසු කාලය අවසන් වූ බව ප්‍රකාශවේ


0

ශ්‍රී ලංකා හිටපු ක්‍රිකට් නායක සනත් ජයසූරියට ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය විසින් පනවා ඇති සම්බාධක අවසන් වී තිබේ.ශ්‍රී ලංකා හිටපු ක්‍රිකට් නායක සනත් ජයසූරිය සිය නුසුදුසු කාලය අවසන් කර ඇති බැවින් ඔහුට දැන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට සම්බන්ධ විය හැකි බව අයි.සී.සී.පරීක්ෂණයක් සඳහා සිය පුද්ගලික ජංගම දුරකථනය අයිසීසී බලධාරීන්ට භාර නොදීම සම්බන්ධයෙන් අයිසීසී විසින් වසර 2 ක සම්බාධක පැනවීමට සනත් ජයසූරිය එකඟ වී තිබේ.

මා එකඟ වූ සම්බාධකයේ නියමයන් සපුරා ඇති බවත්, මගේ නුසුදුසු කාලය අවසන් වී ඇති බවත් අයිසීසී ඒසීයූ මට දන්වා ඇති බව සතුටින් ප්‍රකාශ කරමි. එබැවින් මම දැන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට සහභාගි වීමට හෝ වෙනත් ආකාරයකින් සම්බන්ධ වීමට නැවත සුදුසුකම් ලබා ඇත්තෙමි.

මගේ ක්‍රිකට් දිවිය පුරාම මම සෑම විටම ඉහළ අඛණ්ඩතාව පවත්වා ගෙන යන බව මම නැවත අවධාරණය කරමි. මම සැමවිටම රටට මුල් තැන දී ඇති අතර ක්‍රිකට් ආදරණීය මහජනතාව මෙම අංශයට හොඳම සාක්ෂිය වේ.මෙම කාලය පුරාවටම මට සහයෝගය දුන් ශ්‍රී ලංකා මහජනතාවට සහ මගේ රසිකයින්ට මම කෘතඥ්ඥ වෙමි. මෙම දුෂ්කර කාලය තුළ ඔබ මට විශාල ශක්තියක් විය.Like it? Share with your friends!

0

CEO and founder, ExpressPostlk — Arkeshis a serial entrepreneur who founded not only ExpressPostlk