අඟහරු නිති රීති නොමැති නිදහස් තැනක් වන බව ප්‍රකාශවේ


0

‌ස්පේස් එක්ස් සමාගමේ ස්ටාලින්ක් ඇප් එක බාගත කරගත් පිරිසි වෙබ මේ සතියේ සැක සහිත දෙයක් දකින්න ලැබුනා ඒ එම යෙදුමේ සේවා කොන්දේසි වල අඟජරුවන නිතිමය පාලනය ට තැනක් නොමැති බව පැවසීමයි.ස්පේස් එකක්ස් සමගමේ මෙම ප්‍රකාශය වසර 60 කට පෙර ඇති කරගත් අභ්‍යවකාශ නිති වලට ඉක්මවා යමක් වනවා.

‌ස්පේස් එකක්ස් අයතනයේ නිර්මාත්ෘ මැතකදි පැවසුවේ අනාගතයේදී අඟහරුවල බෝහෝ මිනිසුන් මිය යා හැකි බවයි.යුද්ධයේ දෙවියන් ලෙස සලකන අඟහරු මත නිති රිති නොමැති පරිසරයක් ඇතිවේ යැයි බොහෝ දෙනෙක් මෙම ප්‍රකාශය ඇසූ පමනින් නොසිතන්නට ඇත.

ස්පේස් එකක්ස් පවසන්නේ අඟහරුවෙත සේවාවන් සැපසු විට එම සේවාවන් ලබාගන්න පිරිස් ,අඟහරු නිදහස් ග්‍රහලොකයක් සහ ප්ෘතුවිය පදක කරගත් පාලනයක් ඇති තැනක් නොවන බව දැනගත යුතු බවයි.කෙසේ වෙතත් පසුගිය දශක හය තුළ අභ්‍යවකාශයේ දී කළ හැකි හා කළ හැකි දේ පිළිබඳ සාකච්ඡාව ප්‍රධාන ගිවිසුම් වලට භාජනය වී ඇත .


Like it? Share with your friends!

0

CEO and founder, ExpressPostlk — Arkeshis a serial entrepreneur who founded not only ExpressPostlk