අඩු පරික්ශන දත්ත නිසා ස්ලොවැකියාව ස්පුට්නික් එන්නත් 160,000 ක් ආපසු රුසියාවටම යැවූ බව ප්‍රකාශවේ


1

ස්ලෝවැකියාව රුසියානු ස්පුට්නික් වී කොරෝනා වයිරස් එන්නත් බොහොමයක් නැවත රුසියාවටම විකුණා ඇති බව ස්ලෝවැක් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය පවසයි. යුරෝපීය නියාමන අනුමැතිය නොමැති නිෂ්පාදිතය භාවිතා කිරීමට මහජන උනන්දුව අඩු බැවින් මෙලෙස ආපසු විකුණා ඇති බව ප්‍රකාශවේ. ස්ලෝවැකියාව මාර්තු මාසයේදී ආනයනය කරන ලද මාත්‍රාවන් 200,000 න් 160,000 ක් ආපසු ලබා දී ඇති අතර එය එක් මාත්‍රාවකට ඩොලර් 9.95 ලෙස ආපසු රුසියාවට ලබාදී ඇති අතර එය මුල් මිලදී ගැනීම හා සමාන මිලක් බව එරට අමාත්‍යාංශ ප්‍රකාශකයෙක් ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වෙත පැවසීය.

ස්ලෝවැකියාවේ ඔෂධ ඒජන්සිය SUKL විසින් නිෂ්පාදකයාගේ ප්‍රමාණවත් දත්ත නොමැති බව උපුටා දක්වමින් ස්පුට්නික් V භාවිතා කිරීම සඳහා නිර්දේශයක් ලබා දීම ප්‍රතික්ෂේප කළේය. කෙසේ වෙතත් එරට රජය දේශපලන ගනුදෙනු අනුව ස්පුට්නික් එන්නට් ගෙන්නවා කැමති අය සඳහා පසුගිය මාසයේ ස්පුට්නික් V භාවිතා කිරීමට අවසර දුන් නමුත් මහජන උනන්දුව පවතින ප්‍රමාණයට වඩා බෙහෙවින් අඩු විය. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය පැවසුවේ ස්ලෝවැක් ජාතිකයින් 10,500 කට පළමු වරට එන්නත ලබා දී ඇති අතර තවත් 8,000 ක් දෙවන මාත්‍රාව සඳහා පොරොත්තු ලේඛනයේ සිටින බවයි. ස්ලෝවැජියාව මුලින් සැලසුම් කර තිබුණේ එන්නත් මාත්‍රාව මිලියන 2 ක් මිලදී ගැනීමටයි. බටහිර නිෂ්පාදිත එන්නත් ශීත ස්ෘතුවේ දී එරටට පැමිණීම මන්දගාමී විය.


Like it? Share with your friends!

1

Equality and Writing. I also sing and perform slam poetry