අති විශාල කලු කුහර දෙක එකිනෙකට ගැටිම සිදුවූ බව ප්‍රකාශාවේ


0

ආලෝක වර්ෂ බිලියන 7 ක් ඇතින්, කළු කුහර දෙකක් එකිනෙක ගැටො ඇති බව විද්‍යාඥ්ඥයින් සොයාගෙන තිබෙනවා.කෙසේ වෙතත්, ගැටෙන කළු කුහර දෙක එකට එකතු වී මෙම අතරමැදි ස්කන්ධක් සහිත කළු කුහරයක් සෑදී තිබෙනවා.

කලු කුහර ගැටීම නිසා ඒකාබද්ධයේ නිෂ්පාදිතය කලු කුහර ස්කන්ධය සූර්යයාගේ ස්කන්ධය මෙන් 142 ගුණයක් පමණ කළු කුහරයක් බවත් එය නිර්මාණය කළ වස්තූන් දෙක සූර්ය ස්කන්ධ 66 සහ 85 ක් බව පැවසෙනවා.

ගුරුත්වාකර්ෂණ තරංග මුලින්ම හඳුනාගත් දා සිට වසර පහක් තුළ අනාවරණය කරගත් ඕනෑම කළු කුහරයක ගැටීමකට වඩා මෙය විශාල ගැටුමක් වනවා.


Like it? Share with your friends!

0

CEO and founder, ExpressPostlk — Arkeshis a serial entrepreneur who founded not only ExpressPostlk