අති විශාල පිපිරිමක් ලෙබනනයේ සිදුව ඇති බව වර්ථාවේ


0

ලෙබනනයේ අගනුවර වන බේරූට් හරහා විශාල පිපිරීමක් සිදුවී ඇති අතර ජනේල වැසීම සහ ගොඩනැගිලි වලට හානි සිදුවී ඇත.අඟහරුවාදා සිදු වූ ප්‍රබල පිපිරීමෙන් බේරූට්හි ප්‍රදේශ කිහිපයක් දෙදරුම් කමින් විශාල දුමාරයක් අහසට යවා තිබේ. මූලික වාර්තාවලින් කියැවුණේ බීරූට් වරාය තුළ ගබඩාවන් අඩංගු පිපිරීමක් සිදුව ඇති බවයි.

පිපිරීමෙන් ඇති වූ පිපිරුම් තරංගය පිපිරුම් ස්ථානයේ විශාල අරයක් තුළ ගොඩනැගිලි වලට විශාල හානියක් සිදු කර ඇත.පිපිරීමට හේතුව තවමත් අනාවරණය වී නොමැත.Like it? Share with your friends!

0

Equality and Writing. I also sing and perform slam poetry