අන්තර්ජාතික අභ්‍යාවකාශ මධ්‍යස්ථනය අද ශ්‍රි ලංකාවට ඉහල අහසේ දැකගත හැකි බව ප්‍රකාශාවේ


0

මිනිසා විසින් නිපදවන ලද විශාලම අභ්‍යාවකාශ නිමැයුම වන අන්තර්ජාතික අභ්‍යාවකාශ මධ්‍යස්ථානය ශ්‍රි ලංකාවාසින්ට සියැසින් දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන බව ප්‍රකාශවනවා.මෙය සාමාන්‍ය කිලෝමීටර 400 (සැතපුම් 250) ක උන්නතාංශයක් සහිතව . දිනකට කක්ෂ 15.5 ක් සම්පූර්ණ කරමින් දළ වශයෙන් මිනිත්තු 93 කින් අයිඑස්එස් පෘථිවිය වටා ගමන් කරයි.

මෙහි විශේෂයෙන් ශුන්‍ය ගුරුත්වාකර්ෂණය හා අභ්‍යවකාශයට නිරාවරණය වීම සම්බන්ධව,  විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ පැවැත්වීම සඳහා අයිඑස්එස් වේදිකාවක් සපයයි.ශ්‍රි ලංකා වෙලාවෙන් සවස 6:44 මෙම අන්තර්ජාතික අභ්‍යාවකාශ මධ්‍යස්ථනය පියවි ඇසින්දැකගත හැකි බව පැවසෙනවා.


Like it? Share with your friends!

0

CEO and founder, ExpressPostlk — Arkeshis a serial entrepreneur who founded not only ExpressPostlk