ආනවිළුන්දාව රාම්සා තෙත් බිම ඩෝසර් කර ඉස්සන් ටැංකි සෑදුව බව ප්‍රකාශයවේ


0

ආනවිළුන්දාව රැම්සා තෙත් බිමට අයත් මුතුපන්තිය කාසන්වත්ත සීමාවේ අක්කර 4 කට ආසන්න භුමියක් ඩෝසර් යන්ත්‍ර යොදාගනිමින් විනාශ කර දමා තිබෙනවා.

දේශපාලනයින්ගේ මැදිහත්වීම මත ප්‍රදේශයේ ඉස්සන් ටැංකි ඉදිකර ඇති අතර පරිසරවේදීන් පවසන්නේ 25 වන දින රාත්‍රියේ උදප්පුව ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට රැම්සා  අභයභූමියට ඩෝසර් ඇතුළු කර මුතුපන්ති දක්වා දිවෙන මාර්ගය පිහිටා ඇති පිංකට්ටියා ප්‍රදේශයෙන් රැගෙන ගිය බවයි.

මෙම ප්‍රදේශයේ සංක්‍රමනික කුරුල්ලන් විශාල ප්‍රමාණයක් දැකගත හැකි ප්‍රදේශයකි

මීට පෙර අවස්ථා ගණනාවකදී දේශපාලන මැදිහත්වීම් හේතුවෙන් ඉස්සන් ටැංකි බලහත්කාරයෙන් රැම්සා අභයභූමියට ඇතුළු කර ඇති අතර 2000 දී ද මෙවැනි සිදුවීම් සිදුවී ඇතැයි කියනු ලැබේ.

හෙක්ටයාර 1397 ක භූමි ප්‍රදේශයක් පුරා පැතිරී ඇති අනවිලුන්දාවා රාම්සාර් අභයභූමිය 2001 අගෝස්තු 3 වන දින ජාත්‍යන්තර රැම්සාර් තෙත් බිමක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී.


Like it? Share with your friends!

0

CEO and founder, ExpressPostlk — Arkeshis a serial entrepreneur who founded not only ExpressPostlk