අශ්චර්‍යා සහ අරාධ්‍යා රොහල් නොගොස් නිවසේ සිටි නිරෝධානය වන බව ප්‍රකාශවේ


0

කොරෝනා වයිරස් සඳහා සුපිරි තරුවක් වන අමිතාබ් බච්චන් සහ ඔහුගේ පවුලේ අය ධනාත්මක පරීක්ෂාවට ලක් කළ දා සිට, ප්‍රවීණ නළුවාගේ රසිකයන් නළුවා සහ ඔහුගේ මුළු පවුලම යථා තත්වයට පත් කරන ලෙස ඉල්ලා සිටියහ.

 මීට දින කිහිපයකට පෙර, බිග් බී හෙවත් අමිතා බච්චන් සහ අභිෂේක් බච්චන් ඔවුන්ගේ ට්විටර් හසුරුවලට පැමිණියේ කොරෝනා සඳහා ධනාත්මක පරීක්ෂාවට ලක් කර ඇති බව නිවේදනය කිරීමට ය. 

ආශ්චර්‍යා සහ ඇගේ දුව නිවසේ සිට නිරොදානය් විම තොරාගෙන ඇත

අයිශ්වර්යා රායි බච්චන් සහ ආරධ්‍යා ද ධනාත්මක පරීක්ෂාවට ලක් කළ නමුත් ඒ වෙනුවට නිවෙස් නිරෝධායනය තෝරා ගත්හ. අමිතාබ් සහ අභිෂේක් නැනාවතී රෝහලේ නැවතී සිට ඇත. 

අමිතා බච්චන් ඔහුගේ සෞඛ්‍ය යාවත්කාලීන කිරීම් සමඟ නිරන්තරයෙන් ඔහුගේ රසිකයන් යාවත්කාලීන කර ඇත. මේ වන විට පැවසෙන්නේ ඔහු රෝග තත්වය ක්‍රම ක්‍රමයෙන් සුව අතට පත්වන බවයි.


Like it? Share with your friends!

0

Equality and Writing. I also sing and perform slam poetry