ඇමරිකාවේ නැගෙන හිර වෙරලට මරනිය සිතලක් සමග වර්ථාගත හිම පතනයක් ලැබි ඇති බව ප්‍රකාශවේ


1

ඇමරිකාවේ නැඟෙනහිර වෙරළේ සමහර ප්‍රදේශවලට වාර්තාගත හිම පතනයක් ඇති කළ නොර්ඊස්ටර් හි නරකම කාලය ගෙවී ගොස් ඇත, නමුත් “භයානක සීතල” සුළං තවමත් හමයි. මෙම සුලං නිසා උශ්නත්වය ශුන්‍යයට වඩා අංශක 10 සිට 20 දක්වා සීතල වීමට හේතු වේ. මේ වන විට ඇමරිකාවේ දකුණු නිව් ජර්සි, නිව් යෝර්ක්, පෙන්සිල්වේනියා සහ මැසචුසෙට්ස් යන ප්‍රදේශ වල ඊසානදිග පුරා වාර්තා බිඳ දැමූ ඝන හිම පතනයෙන් පසු දැඩි ශීතල ඇතිව තිබේ.

කුණාටුව කලාපයේ ගමනාගමනයට භාදා ඇති කළ අතර, මාර්ගවල අනතුරුදායක තත්ත්වයන් නිර්මාණය කළ අතර ගුවන් හා දුම්රිය ගමන් ප්‍රමාදවීම් සහ අවලංගු කිරීම් සිදු විය. FlightAware ට අනුව සෙනසුරාදා එක්සත් ජනපදය තුළ, ඇතුළත හෝ ඉන් පිටත ගුවන් ගමන් 3,580 කට වඩා අවලංගු කරන ලද අතර, උදේ පාන්දර වන විට ඉරිදා සඳහා දහසකට වඩා අවලංගු කර ඇත.

කුණාටුවෙන් හමා එන තද සුළං නිසා විදුලි රැහැන් කඩා වැටී දහස් ගණනකට කුරිරු සීතලෙන් විදුලිය විසන්ධි වී ඇත. මැසචුසෙට්ස් හදිසි කළමනාකරණ ඒජන්සිය (MEMA) ට අනුව අවම වශයෙන් මැසචුසෙට්ස් පාරිභෝගිකයින් 60,861 ක් ඉරිදා උදෑසන තවමත් විදුලිය නොමැතිව සිටිති.


Like it? Share with your friends!

1

CEO and founder, ExpressPostlk — Arkeshis a serial entrepreneur who founded not only ExpressPostlk