ඉන්දියාවේ නිපදවන ලද කොරෝනා එන්නත තුන්වෙනි මට්ටමේ පරික්ශණ වල ස්වේච්ඡා සේවකයන් 26,000 ක් සඳහා ලබාදුන් බව ප්‍රකාශවේ


0

භාරත් බයෝටෙක් සිය කොවිඩ් -19 එන්නත වන ‘ කොවාක්සින් ‘ තුන්වන අදියර අත්හදා බැලීම් සඳහා රට පුරා ස්වේච්ඡා සේවකයන් 26,000 ක් ලබා ගැනීමේ ඉලක්කය කරා ළඟා වෙමින් සිටින බව පවසයි.සමාගමේ ප්‍රකාශය නිකුත් කර ඇත්තේ ඉන්දියාවේ මධ්‍යම ඖෂධ අධිකාරියේ විශේෂඥ්ඥ මණ්ඩලයක් හදිසි අවස්ථා වලදී, විශේෂයෙන් විකෘති වික්‍රියා මගින් ආසාදනය වීමේ සන්දර්භය තුළ කොවැක්සින් භාවිතය සීමා කිරීමට අවසර ලබා දෙන ලෙස නිර්දේශ කිරීමෙන් පසුවය.

භාරත් බයෝටෙක්, සේරම් ආයතනය සහ ෆයිසර් ඉන්දියාවේ ඔෂධ පාලක ජනරාල් (ඩීසීජීඅයි) වෙත ඔවුන්ගේ එන්නත් සඳහා හදිසි භාවිතය සඳහා අවසර ලබා දී ඇත.පසුගිය වසරේ නොවැම්බර් මස මැද භාගයේදී ආරම්භ වූ තුන්වන අදියර මානව සායනික අත්හදා බැලීම් සඳහා ඉන්දියාව පුරා ස්වේච්ඡා සේවකයන් 26,000 ක් අවශ්‍ය බව භාරත් බයෝටෙක් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටී.

“මෙය කොවිඩ් -19 එන්නත සඳහා ඉන්දියාවේ පළමු හා එකම තුන්වන අදියර කාර්යක්ෂමතා අධ්‍යයනය වන අතර ඉන්දියාවේ ඕනෑම එන්නතක් සඳහා මෙතෙක් සිදු කරන ලද විශාලතම තුන්වන අදියර කාර්යක්ෂමතා අත්හදා බැලීම මෙයයි. පළමු හා දෙවන සායනික අත්හදා බැලීම්වල විෂයයන් 1,000 ක් පමණ කොවැක්සින් ඇගයීමට ලක් කර ඇත. ඉන්දියානු වෛද්‍ය පර්යේෂණ කවුන්සිලය (ICMR) – ජාතික වෛරස් විද්‍යා ආයතනය (NIV) සමඟ එක්ව සමාගම විසින් මෙම එන්නත නිපදවා ඇත.


Like it? Share with your friends!

0

CEO and founder, ExpressPostlk — Arkeshis a serial entrepreneur who founded not only ExpressPostlk