ඉන්දියාව ඉන්දියන් සාගරය රැකීමට නව න්‍යැස්ටික සැබ්මැරින් නිපදවීමට සූදානම් බව ප්‍රකාශවේ


0

නැගී එන ඉන්දියන් සාගරයේ චීනය බලය මැඩපැවැත්වීම සඳහා ඉන්දියාව සබ්මැරීන කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමු ඇති බව පැවසෙනවා.ඉන්දියන් සාගරයේ ආධිපත්‍යය දැරීම සඳහා මීට පෙර සාකච්ඡා කළ තුන්වන ගුවන් යානා ප්‍රවාහන නෞකාවට වඩා න්‍යෂ්ටික බලයෙන් ක්‍රියාත්මක වන සබ්මැරීන හයක් යෙදවීම ප්‍රමුඛතාවය ගන්නා ලෙස ඉන්දීය නාවික හමුදාව නරේන්ද්‍ර මෝඩි රජයට දැනුම් දී තිබේ.

කෙසේ වෙතත් , ඉන්දීය නාවික හමුදාව මේ මාසයේ ඒකාබද්ධ අණ දෙන නිලධාරීන්ගේ සමුළුවේදී රටේ ජාතික ආරක්ෂක සැලසුම්කරුවන්ට පැවසුවේ න්‍යෂ්ටික බලයෙන් ක්‍රියාත්මක වන සබ්මැරීන හෝ එස්එස්එන් යානා ඉදිකිරීමේ සැලැස්මට වඩා තුන්වන ගුවන් යානා නෞකාවක් ඉදිකිරීමේ ව්‍යාපෘතියට ප්‍රමුඛතාවය දිය යුතු බවයි. වර්ථමනයේ වන විට ඉන්දියාව සතු සබ්මැරින් ඩීසල් විදුලි සබ්මැරීන වේ එහි සාපේක්ෂව නොගැඹුරු ජලයේ ක්‍රියාත්මක වීමට සුදුසු ය. ඉදිරියේදී නිපදවෙන න්‍යැශ්ටික සැබ්මැරින ගැඹුරු ජලයේ මුර සංචාරයේ යෙදිමට යොදාගනු ඇත.


Like it? Share with your friends!

0

CEO and founder, ExpressPostlk — Arkeshis a serial entrepreneur who founded not only ExpressPostlk