ඊයේ දින කොරෝනා රෝගින් 430 හ හමුවූ බව ප්‍රකාශවේ


0

පෙරදින 21.20 ට තවත් ආසාදිත පුද්ගලයින් 125 දෙනෙකු මිනුවන්ගොඩ සහ පෙලියගොඩ කොරෝනා පොකුරු වලට සම්බන්ධ වී ඇත.එම කණ්ඩායම සමඟ, ඊයේ හඳුනාගෙන ඇති මුළු ආසාදිත පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාව 430 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.ඊයේ රාත්‍රියේ හඳුනාගෙන ඇති සියලුම ආසාදිත පුද්ගලයින් පැලියගොඩ කොරෝනා පොකුරේ අයයි.

මිනුවන්ගොඩ සහ පැලියගොඩ කොරෝනා පොකුරු වල මේ දක්වා ආසාදිත පුද්ගලයින්ගේ මුළු සංඛ්‍යාව 11,108 ක් වන අතර ඊයේ රාත්‍රියේ හඳුනාගෙන ඇති සංඛ්‍යාව සමඟ එම සංඛ්‍යාව 11,233 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.


Like it? Share with your friends!

0

CEO and founder, ExpressPostlk — Arkeshis a serial entrepreneur who founded not only ExpressPostlk