කලගුණයෙන් අනතුරු ඇඟවිම්: තද වැසි සහ නායයැම්


0

ඉදිරි දින කිහිපය තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ බොහෝ ප්‍රදේශවල තද වැසි සහ තද සුළං අපේක්ෂා කළ හැකිය.

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පැවසුවේ ශ්‍රී ලංකාව අවට වායුගෝලීය බාධා අවම මට්ටමක පැවතීම හේතුවෙන් පවතින වැසි තත්ත්වය ඉදිරි දින කිහිපය තුළ දිවයින පුරා ඉහළ යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන බවයි.

මේ අතර දිස්ත්‍රික්ක 7 ක් සඳහා නායයාම් අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කර ඇත. රත්නපුර, කැගල්ල, මහනුවර, නුවර එලිය, ගාල්ල, කළුතර සහ මාතර දිස්ත්‍රික්ක සඳහා ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය (එන්බීආර්ඕ) අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කර තිබේ.

පවතින වැසි සහිත කාලගුණික තත්ත්වයන් සැලකිල්ලට ගනිමින් මෙම අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කර ඇත.


Like it? Share with your friends!

0

CEO and founder, ExpressPostlk — Arkeshis a serial entrepreneur who founded not only ExpressPostlk