ක්‍රියාදාම තරුවක් වන ටොම් කෘස් අභ්‍යාවකාශයට චිත්‍රපටයක් රූගත කිරීමට අදහස් කරයි


0

කවදාත් විශාල හා වඩා අපූරු ප්‍රයෝග සහිත චිත්‍රපට රංගපානා ක්‍රියාදාම තරුවක් වන ටොම් කෘස් ස්පේස් එක්ස් හා නාසා සමඟ
අභ්‍යවකාශයේ චිත්‍රපටයක් රූගත කිරීම සඳහා වැඩ කරමින් සිටින බව වර්ථාවනවා.

කෙසේ නමුත් ඩෙඩ්ලයින්  වර්ථාවන්ට අනුව මෙය තීරණය කරගත් ව්‍යාපෘතියක් නොව මුල් වටයේ සාකච්ඡා වේ.

ස්පේස්එක්ස් සහ නාසා ආයතනයට විශේෂයෙන් ඩ්‍රැගන් කෘව් යානය සංවර්ධනය කරමින් කිරීම ඔවුන්ගේ රාජ්‍ය-පෞද්ගලික හවුල්කාරිත්වයට අවතීර්ණ වූ අතර එය වෙනත් කොන්ත්‍රාත්තු සඳහා වාණිජ හවුල්කරුවන්ට ද අභ්‍යාවාකාශයට යාමට ඔවුන් ලබා දෙනු ඇත.


Like it? Share with your friends!

0

CEO and founder, ExpressPostlk — Arkeshis a serial entrepreneur who founded not only ExpressPostlk