කොරොනා එන්නත් ලබා ගැනිමේ COVAX පහසුක ලබා ගැනිම සදහ ශ්‍රිලංකාව එක්වූ බව ප්‍රකාශවේ


0

එක්සත් ජාතීන්ගේ අනුග්‍රහයෙන් යුත් COVAX පහසුකම හරහා COVID-19 එන්නත ලබා ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව ගිවිසුමකට එළඹීමට සැලසුම් කර ඇති බව සදහන් වනවා. ආදායම නොසලකා සියලු රටවල් සඳහා COVID-19 එන්නත් සඳහා වේගවත් හා සමානව ප්‍රවේශ වීම සහතික කිරීමටයි COVAX සංවිධානය ක්‍රියාකරන්නේ.

මෙම පහසුකම තුළින් COVID-19 සඳහා එන්නත් නිෂ්පාදනය හා සංවර්ධනය වේගවත් කරනු ලබන්නේ ලෝකයේ සෑම රටකටම COVID-19 එන්නත් ලබා ගැනීම සඳහාය.රෝග විනිශ්චය, චිකිත්සක සහ එන්නත් නිෂ්පාදනයට සමාන එන්නත් සඳහා ප්‍රවේශය වේගවත් කිරීම සඳහා COVAX පහසුකම යටතේ සුදුසුකම් ලත් රටක ජනගහනයෙන් අවම වශයෙන් සියයට 20 කට COVID-19 එන්නත ලබා දෙනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව මේ වන විටත් COVAX පහසුකම හා එන්නත් හා ප්‍රතිශක්තිකරණ සඳහා වූ ගෝලීය සන්ධානය (GAVI) සමඟ එක්වී ඇති අතර, මෙම පහසුකම හරහා COVID-19 එන්නත් ලබා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව සුදුසුකම් ලබා ඇති බව පිළිගෙන තිබේ. COVAX සදහා ලොක බැංකුව ලෝක සෞඛ්‍ය ආයතනය බිල් සහ මෙලින්ඩා ගේට් පදනම යුනිසියෆ් යන ආයතන සහය දක්වයි


Like it? Share with your friends!

0

CEO and founder, ExpressPostlk — Arkeshis a serial entrepreneur who founded not only ExpressPostlk