කොරෝනා එන්නත් බේදාහරිනා ශිත ජාලය ඉලක්ක කර හැකර් ප්‍රහාර එල්ල විය හැකි බව ප්‍රකාශවේ


0

කොරෝනා එන්නත් ප්‍රවාහනය කිරීමේදී යොදාගන්නේ ස්ෘණ හැතවක අධික සිතල තත්වයකි මෙම තවය ලබාද්න පද්ධති ඉලක්ක කර හැකර්වරුන් විසින් එම සැපයුම් දාමය කඩා දැමීමට උත්සාහ කර ඇති බව අයිබීඑම් සමාගම බ්‍රහස්පතින්දා නිකුත් කළ වාර්තාවක දැක්වේ .අයිබීඑම් ආරක්ෂක පර්යේෂකයන් විසින් “ගෝලීය හැකර් ව්‍යාපාරයක්” සොයා ගත් අතර එය ක්‍රමානුකූලව කොරොනා එන්නත ප්‍රවාහනය යොදගන්නා “සීතල දාමයට” සම්බන්ධ සමාගම් ඉලක්ක කර ගත් බව කියා සිටියේය.

ෆයිසර් විසින් නිපදවන ලද COVID-19 එන්නත් – ඊයේ එක්සත් රාජධානියේ රජයේ අනුමැතිය ලබාගෙන ලබන සතියේ සිට ජනතවට ලබාදිමට ආරම්භ කරනු ඇත.මෙය අරක්ශා සහිතව පැවතීම සඳහා අසාමාන්‍ය ලෙස සීතල උෂ්ණත්වයක තබා ගත යුතුය. ෆයිසර්ගේ එන්නත ෆැරන්හයිට් අංශක -94 ක් තබා ගත යුතු අතර වියළි අයිස්වලින් පිරුණු විශේෂ බෑගයක ප්‍රවාහනය කළ යුතුය.Like it? Share with your friends!

0

CEO and founder, ExpressPostlk — Arkeshis a serial entrepreneur who founded not only ExpressPostlk