චිනයේ නව වෛරසය:ඌරන්ගෙන් මිනිසුන්ට බෝවිය හැකි බව සදහන් වෙයි


0

චීනයේ ඌරන්ගෙන් සොයා ගන්නා නව උණ වෛරසයක් මිනිසුන්ට වඩාත් බෝ වී ඇති අතර එය විභව “වසංගත වෛරසයක්” බවට පත්වන්නේ නම් එය හොඳින් නිරීක්ෂණය කළ යුතු බව නව අධ්‍යයනයකින් හෙළි වී තිබේ.

චීන පර්යේෂකයන් කණ්ඩායමක් 2011 සිට 2018 දක්වා උරන්ගෙන් සොයාගත් ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා වෛරස් පිළිබඳව සොයා බැලූ අතර, “වසංගත යක් වීමට අවශ්‍ය වෛරසයක තිබිය යුතු සියලුම අත්‍යවශ්‍ය සලකුණු” ඇති බව ජාතික විද්‍යා ඇකඩමියේ (පීඑන්ඒඑස්) පල කරන ලද සගරවක සදහන් වෙයි.

‌නව වෛරසය උරන්ගෙන් මිනිසුන්ට බෝවිය හැකි බව පරියේශකයන් සොයාගෙන තිබෙනවා

ගොවිපලවල සේවකයින් ඔවුන්ගේ රුධිරයේ වෛරසයේ ඉහළ මට්ටම් පෙන්නුම් කළ අතර බලධාරින් පැවසුවේ විශේෂයෙන් සූකර කර්මාන්තයේ නියුතු කම්කරුවන් සමීපව අධීක්ෂණය කිරීම කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බවයි.

“වසංගත ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා වෛරසය ජනනය කිරීම සඳහා ඌරන් අතරමැදි ධාරකයන් වේ. මේ අනුව, උරන් තුළ ඇති ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා වෛරස් ක්‍රමානුකූලව නිරීක්ෂණය කිරීම මීළඟ වසංගත ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා ඇතිවීම වැළැක්වීම සඳහා වන ප්‍රධාන පියවරකි” යනුවෙන් අධ්‍යයනය පවසයි .Like it? Share with your friends!

0

CEO and founder, ExpressPostlk — Arkeshis a serial entrepreneur who founded not only ExpressPostlk