ජැකලින් ෆර්නැන්ඩස් කඹ මත ඇවිදිම පුහුණු වෙන බව ප්‍රකාශවේ


0

මෑතකදී ජයිසල්මර් හි රූගත කිරීම් අවසන් කළ නිළියක වන ජැකලින් ෆර්නැන්ඩස්, මේ වන විට තුනී කම්බියක් හෝ කඹයක් මත ඇවිදීමේ කුසලතාව පුරුදු පුහුණු වෙන බව පැවසෙනවා.ඒ Bachchan Pandey චිත්‍රපටය සදහායි. මෙම කලාව විවිධ රටවල දීර්ඝ සම්ප්‍රදායක් ඇති අතර එය සාමාන්‍යයෙන් ස්වදේශිකයන් විසින් සිදු කරනු ලැබේ. ජැකලින් සති තුනකට ආසන්න කාලයක් ජයිසල්මර් හි සිටි අතර ඇය එහිදී එම කලාව ඉගෙන ගත්තේ සතියක පමණ කාලයකදීය.

“බිම සිට අඩි අටක් හෝ දහයක් පමණ උසින් බැඳ ඇති කඹයක් මත ඇවිදීමට නිවැරදි ශරීර සමතුලිතතාවයක් තිබිය යුතු තැන ඉගෙන ගැනීම දුෂ්කර කලාවකි. ජැකලින් කලාව ඉතා පහසුවෙන් ඉගෙන ගත්තා ”යැයි සංවර්ධනයට සමීප මූලාශ්‍රයක් පැවසීය.නිළිය මීට පෙර පෞද්ගලික මට්ටමින් ධ්‍රැව නැටුම් හා ගුවන් යෝග පිළිබඳ පුහුණුව ලබා ඇති අතර එමඟින් කලාවේ සමතුලිතතාවය නිවැරදිව ලබා ගැනීමට ඇයට හැකි විය.


Like it? Share with your friends!

0

Equality and Writing. I also sing and perform slam poetry