දිල්ලි නගරයේ අඩුම උශ්නත්වය වර්ථාවූ බව ප්‍රකාශවේ


0

දිල්ලියේ ඉරිදා අවම උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 6.9 ක් වූ අතර එය 2006 නොවැම්බරයේ දී සෙල්සියස් අංශක 7.3 ක් වූ පසුගිය වර්ථාවු අවම උශ්ණත්වය වන අතර එය මේ නොවැම්බරයේ දී වාර්තා බිඳ දැමීය.ඉරිදා, නගරයේ නිල උශ්ණත්ව නිරික්ශාගාරය වන සෆ්දර්ජුන් නිරීක්ෂණාගාරයේ අවම උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 6.9 ක් වන අතර එය සාමාන්‍යයට වඩා අංශක 4 ක් අඩුවීමකි. ලෝඩි පාරේ අවම උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 6.4 ක් දක්වා පහත වැටී ඇති අතර අයයා නගර් නිරීක්ෂණාගාරයේ අවම උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 6.8 කි.

2006 නොවැම්බර් 28 වන දින දිල්ලිය සෙල්සියස් අංශක 7.3 ක් වාර්තා කළ බව IMD දත්ත පෙන්වා දෙයි. 1990 සිට IMD දත්ත නඩත්තු කිරීම ආරම්භ කළ දින සිට අඩුම අවම උෂ්ණත්වය වාර්තා කළ වාර්තාව මෙයයි. අවම උෂ්ණත්වය වාර්තා වූ අවම උෂ්ණත්වය 1938 නොවැම්බර් 28 වන දින වාර්තා විය. සෙල්සියස් අංශක 3.9 දක්වා අඩු විය.

පැසිෆික් සාගරයේ කාලගුණ සංසිද්ධියක් වන ලා නිනා නමින් හැඳින්වෙන ශීත ස්ෘතු මාසවලදී ගෝලීය කාලගුණය කෙරෙහි ප්‍රබල බලපෑමක් ඇති කිරීමට හේතු වන බැවින් මෙවර අගනුවරට මේ වසරේ වෙනදාට වඩා ශීත සෘතුවක් ඇතිවිය හැකි බවට IMD විද්‍ඥ්යින් අනතුරු අඟවා තිබේ.ලා නිනා සමයේදී මධ්‍යම පැසිෆික් සාගරයේ උෂ්ණත්වය සාමාන්‍ය මට්ටමට වඩා පහත වැටෙන අතර දුර බැහැර ප්‍රදේශවල කාලගුණයට බලපෑම් කළ හැකි සුළං රටා අවුලුවයි.


Like it? Share with your friends!

0

CEO and founder, ExpressPostlk — Arkeshis a serial entrepreneur who founded not only ExpressPostlk