නලු රිතික් ගේ කෝටි 100 සුපිරි සුපොගබෝගී නිවාසයක් මිලදී ගත් බව පැවසේ


0

නළු රිතික් රොෂාන් මුම්බායි හි රුපියල් කෝටි 100 කට ආසන්න වටිනාකමින් යුත් මහල් නිවාස මිලදී ගෙන ඇත. එක් මහල් නිවාසයක් ද්විත්ව පෙන්ට්හවුස් එකක් වන අතර අනෙක තනි තට්ටු නිවාසයකි.මෙම සතිය මුලදී ගනුදෙනුව අවසන් වූ අතර එහි වටිනාකම රුපියල් කෝටි 97.5 කි. ජුහු-වර්සෝවා ලින්ක් පාරේ ගොඩනැගිල්ලක 14, 15 සහ 16 මහල්වල මෙම මහල් නිවාස පිහිටා ඇත.

මුම්බායි මිරර් පුවත්පතට අනුව , මෙම මහල් නිවාසය අරාබි මුහුදේ අසීමිත දර්ශනයක් සපයන අතර වර්ග අඩි 38000 ක වපසරියකින් යුක්ත වන අතර වර්ග අඩි 6500 ක ටෙරස් ඇති අතර පවුලට වාහන නැවැත්වීමේ ස්ථාන 10 ක් සඳහා ප්‍රවේශය ඇත.

වර්ග අඩි 27534 ක වපසරියකින් යුත් ඩුප්ලෙක්ස් සඳහා රිතික් රුපියල් කෝටි 67.5 ක් ගෙවා ඇති බවත්, වර්ග අඩි 11165 ක් පුරා පැතිරී ඇති 14 වන මහලේ මහල් නිවාසය සඳහා රුපියල් කෝටි 30 ක් ගෙවා ඇති බවත් මිරර් පවසයි.


Like it? Share with your friends!

0

CEO and founder, ExpressPostlk — Arkeshis a serial entrepreneur who founded not only ExpressPostlk