නව උප්පැන්නයේ ජාතිය ඉවත්කරයි ඒ සමගම තවත් වෙනස්කම් කිහිපයක් ඇති බව ප්‍රකාශාවේ


0

රෙජිස්ට්‍රාර් ජෙනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව පවසන්නේ සියලුම නව උප්පැන්න සහතික “ශ්‍රී ලංකික” ලෙස නිකුත් කරන අතර කිසිදු ජාතියක් හෝ ආගමක් ගැන සඳහන් නොකරන බවයි.

විවාහය සහ ජනවාර්ගික කණ්ඩායමට අදාළ තොරතුරු ශ්‍රී ලංකාවේ උපතක් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා වන අයදුම්පතෙන් ඉවත් කරන බව රෙජිස්ට්‍රාර් ජෙනරාල් එන්.සී. විතානගේ මහතා පැවසීය.

දෙමාපියන්ගේ විවාහය පිළිබඳ විස්තර, විශේෂයෙන් දරුවෙකු පාසලට ඇතුළත් කිරීමේදී රටේ බොහෝ දරුවන් ගැටළු වලට මුහුණ දී සිටින බව වාර්තා වේ.2020 මහ මැතිවරණය අවසන් වීමෙන් පසුව බොහෝ දුරට අපේක්‍ෂා කළ ඩිජිටල් උප්පැන්න සහතිකය නිකුත් කරන බව විතානගේ මහතා පැවසීය.

නව ක්‍රමය යටතේ සියලුම නව උප්පැන්න සහතික සඳහා අංක 12 කින් යුත් අනුක්‍රමික අංකයක් නිකුත් කිරීමට නියමිත අතර, දරුවෙකු වයස අවුරුදු 15 සම්පූර්ණ වූ විට ජාතික හැඳුනුම්පතක් ලබා ගැනීම සඳහා මෙම අනුක්‍රමික අංකය භාවිතා කළ හැකි බව ඔහු පැවසීය.


Like it? Share with your friends!

0

CEO and founder, ExpressPostlk — Arkeshis a serial entrepreneur who founded not only ExpressPostlk