නාවික හමුදාව විසින් දෙවනවරටත් කොටුව දුම්රිය ස්ථානය සහ කොළඹ වරාය ඇතුලු ප්‍රදේශ විශබීජ හරණය කරයි


0

රට තුළ නව කොරෝනා වයිරස් වෛරසය පැතිරීම වැළැක්වීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ විෂබීජහරණ වැඩසටහන අද (20) කොටුව දුම්රිය ස්ථානයේ සහ කොළඹ වරාය පරිශ්‍රයේදී දියත් කරන ලදී.

නාවික හමුදාවේ රසායනික, ජීව විද්‍යාත්මක, විකිරණ හා න්‍යෂ්ටික හදිසි ප්‍රතිචාර ඒකකය දෙවන වරට කොළඹ කොටුව දුම්රිය ස්ථානය විෂබීජහරණය කරමින් එහි සියලු පරිශ්‍රයන් ආවරණය කළේය.

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව වරාය පරිශ්‍රයේ වන්ධ්‍යාකරණ වැඩසටහනක් දියත් කර ඇති අතර එය වරාය පරිශ්‍රයේ පිහිටා ඇත.


Like it? Share with your friends!

0

CEO and founder, ExpressPostlk — Arkeshis a serial entrepreneur who founded not only ExpressPostlk