නාසා අයතනයෙන් ඔබටත් ඩොල මිලියන 400 ලබා ගැනිමට හැකි බව ප්‍රකාශවේ: ඔබට පුද්ගලික අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථාන සංවර්ධනය කල හැකි නම්


0

වාසයට සුදුසු අභ්‍යවකාශ යානා තැනීමට හා නිෂ්පාදනය කිරීමට හැකියාව ඇති පුද්ගලික ගුවන් යානා සමාගමක් ඔබ සතුව ඇතිනම් සහ ඔබ නාසා ආයතනය සමග වැඩ කිරිමට කැමති නම් පහල පෘථිවි කක්ෂය (LEO) සඳහා පුද්ගලික අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථාන සංවර්ධනය කිරීම සඳහා නාසා සමාගම ඩොලර් මිලියන 400 ක් දක්වා සමාගම්වලට ඉදිරිපත් කරයි.

ඒජන්සිය පසුගිය සතියේ වාණිජ LEO ගමනාන්ත (CLD) ව්‍යාපෘතිය නිවේදනය කළ බව සීඑන්බීසී වාර්තා කරයි. 2021 සිව්වන කාර්තුවේදී වාසයට සුදුසු පුද්ගලික අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථාන සංවර්ධනය කිරීම සඳහා සමාගම් හතරකට ඩොලර් මිලියන 400 ක් ප්‍රදානය කිරීමට නාසා ආයතනය සැලසුම් කරයි.

මෙම ව්‍යාපෘතිය පිටුපස ඇති පෙලඹීම වන්නේ වසර 22 කට වැඩි කාලයක් කක්ෂයේ පවතින වයස්ගත වූ ජාත්‍යන්තර අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානයයි. එය වයසින් මුහුකුරා යත්ම නාසා ආයතනය එහි විශ්‍රාම දිවිය අපේක්ෂා කරයි.“අයිඑස්එස් යනු පුදුමාකාර පද්ධතියක් නමුත් අවාසනාවකට එය සදහටම පවතින්නේ නැත” යනුවෙන් නාසා වාණිජ LEO අධ්‍යක්ෂ ෆිල් මැක්ඇලිස්ටර් පසුගිය සතියේ පැවති සාකච්ඡාවකදී පැවසීය. එය ඕනෑම වේලාවක සොයාගත නොහැකි විෂමතාවයක් අත්විඳිය හැකිය. ”

ඒජන්සිය සීඑල්ඩී වැඩසටහන අනුගමනය කිරීමට තවත් හේතුවක් වන්නේ එහි මෑත කාලීන වාණිජ භාණ්ඩ හා වාණිජ කාර්ය මණ්ඩල වැඩසටහන් සාර්ථක වීම නිසා ස්පේස්එක්ස් වැනි පුද්ගලික සමාගම් අයිඑස්එස් වෙත භාණ්ඩ හා ගගනගාමීන් යවා තිබීමයි. එසේ කිරීමෙන් නාසා ආයතන්‍ය මුදල් ඉතිරි කරන අතරම වැඩි පිරිසක් LEO වෙත ගෙන ඒමට උපකාරී විය.


Like it? Share with your friends!

0

CEO and founder, ExpressPostlk — Arkeshis a serial entrepreneur who founded not only ExpressPostlk