නිරෝධායනය කාලයේ බොලිවුඩ් නිලියන්ගෙ හොඳම විලාසිතාවන්


0

වර්තමාන ලෝක පුරා ඇති අගුලු දැමීම ගෘහස්ථව රැඳී සිටීමට අපට බල කර ඇති අතර එය අපගේ ජීවිතවලට විශාල වශයෙන් බලපා ඇත. අපගේ දෛනික ජීවන රටාව නිවසේ සිට ඉදිරියට යාමට සිදුව ඇත.මේ තත්වය බොලිවුඩ් ජනප්‍රිය පුද්ගලයින්ගෙන් ටද බලාපා ඇත.දින පතා විලාසිතාවන් සිදුකරනා බොලිවුඩ් නලු නිලියන්ට ද අද අවන් විට විලාසිතාවන ෆොටෝ ශූට් තම නිවසේ සිට කිරීමට සිදුව ඇත.

බොහෝ බොලිවුඩ් නිලියන් නිවසෙ සිට තාමා විසින්ම මේකප් දාමගනිමින් තම ප්‍රේක්ශකයන් ගේ රසවින්දයන උදේසා ඡායාරුප සමාජ ජලාවල පලකර ඇත මේ අතර දිෂා පටානි , අනන්යා පාණ්ඩේ ,
ප්‍රියංකා චොප්රා , මෞනි රෝයි වැනි නිලියන් ඉදිරියෙන් සිටිති.


Like it? Share with your friends!

0

CEO and founder, ExpressPostlk — Arkeshis a serial entrepreneur who founded not only ExpressPostlk