නුවර එලියට ඇදිරිනිතිය තිබියදීත් දෑවැන්ත ජනගගක් ඇමතිවරයාට අවසන් ගෞරව දැක්වීමට පැමිනෙයි


0

හිටපු අමාත්‍ය අරුමුගන් තොන්ඩමන්ගේ මෘත දේහය අද දින කොටගල පිහිටි ඔහුගේ පක්ෂ කාර්යාලයට මහජන නිවස සඳහා ගෙන එන ලදී.

නුවර එළිය දිස්ත්‍රිකයට ඇඳිරි නීතිය පනවා තිබියදීත්, ඔහුගේ ආධාරකරුවන් බොහෝ දෙනෙක් දිවංගත ඇමතිවරයාට අවසන් ගෞරව දැක්වීම සඳහා කොටගල නගරයේ විශාල පිරිසක් රැස්ව සිටියහ.

කොරෝනා මර්දනය සඳහා රජයේ නීතිරීතිවලට අනුකූලව අභාවප්‍රාප්ත ලංකා කම්කරු කොංග්‍රස් නායක අරුමුගම් තොන්ඩමන්ගේ දේහය පිළිබඳ අවසන් කටයුතු සිදු කරන ලෙස සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය දැනුම් දී ඇත.

අභාවප්‍රාප්ත අරුමුගන් තොන්ඩමන්ගේ දේහය පිළිබඳ අවසන් කටයුතු මැයි 31 වන ඉරිදා නොර්වුඩ් ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වේ.


Like it? Share with your friends!

0

CEO and founder, ExpressPostlk — Arkeshis a serial entrepreneur who founded not only ExpressPostlk