ප්‍රති සබ්මැරීන් යුධ නෞකා දෙකක් ඇතුළු රුසියානු යුධ නෞකා 03ක් හම්බන්තොට වරායට පැමිණි බව ප්‍රකාශවේ


0

රුසියානු සමූහාණ්ඩුවට අයත් යුද නැව් තුනක් හම්බන්තොට වරායට පැමිණ තිබේ. අද්මිරාල් ට්‍රිබෙක් සහ අද්මිරාල් විනොග්‍රඩොව්, ප්‍රති සබ්මැරීන යුධ ‍නෞකා දෙකක් සහ බොරිස් බුටෝමා සැපයුම් නෞකාව ඊයේ සවස හැම්බන්තොට වරායට පැමිණියේය.

පැමිණි නෞකාවන්

දැනට පවතින කොවිඩ් 19 පුළුල් කිරීමේ වැළැක්වීමේ සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ අනුව අපේක්ෂිත අරමුණු සඳහා පමණක් සැපයුම් අවශ්‍යතා සහ කාර්ය මණ්ඩල විවේකය සඳහා හම්බන්තොට වරායට පැමිණි මෙම නැව්වලට අදාළ කටයුතු සීමා කිරීමට කටයුතු යොදා ඇති බව නාවික හමුදාව නිවේදනය කළේය.මෙම නැව් තිදෙ සැප්තැම්බර් 03 දා දිවයිනෙන් පිටත්ව යාමට නියමිතය.


Like it? Share with your friends!

0

CEO and founder, ExpressPostlk — Arkeshis a serial entrepreneur who founded not only ExpressPostlk