පැල්මඩුල්ලේ කුඩා ලමුන් 8 දෙනෙකු ඇතුලු 37 ක් නිරෝධානය කල බව ප්‍රකාශවේයි


0

කණ්ඩකඩු පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයේ සිට පැල්මඩුල්ල වෙත පැමිණි කොරෝනා ආසාදිත නිලධාරියාගේ පළමු සමීපතමයන් 37 දෙනා නිරෝධායනය සඳහා දියතලාව හමුදා කඳවුරට ගෙන යන ලදී.

නාරංගොඩ, පැල්මඩුල්ල  හි පිහිටි නිලධාරියාගේ නිවසේ සාමාජිකයින් සහ ප්‍රදේශයේ තවත් නිවාස හතරක සාමාජිකයින් ද ඉදිකැටිය, බත්දංගොඩ,කාමරංගපිටිය සහ  කහවත්ත ඇන්දාන
ජම්බුගස්ගුලන  හි පිරිසක්ද දියතලාව හමුදා කඳවුරේ නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය වෙත ගෙන යන ලදී.

37 දෙනෙකුගෙන් යුත් මෙම කණ්ඩායමට කහවත්ත ඇන්දාන ජම්බුගස්ගුලන ප්‍රදේශයේ පුද්ගලයන් 12 දෙනෙකු ඇතුළත් වන අතර 25 දෙනෙකු පැල්මඩුල්ල ප්‍රදේශයේ අය වෙති. කුඩා දරුවන් අට දෙනෙක් ද ඒ අතර වෙති.

පෙල්මඩුල්ල මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් වන ජී.එල්. අනුර සහ කේ.වී.පතිරණ යන මහත්වරුන් විසින් මෙම කණ්ඩායම දියතලාව හමුදා නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය වෙත ගෙනයාම අධීක්ෂණය කරන ලදී.


Like it? Share with your friends!

0

Equality and Writing. I also sing and perform slam poetry