බටහිර කන්තාරේ අබිරහස් ලෝහ ටැඹ පිටසක්වල තාක්ශනික මෙවලක්ම්ද බවට මත පලවෙයි


0

එක්සත් ජනපදයේ දුර බැහැර බටහිර කාන්තාරයේ තිබි හමුවුන චතුරස්‍රාකාර ලෝහ ටැඹ පිලිබඳව බොහෝ දෙනාගේ අවධනය යොමුව තිබෙනවා.අඩි 12 ක් පමණ උස දිලිසෙන,සමචතුරස්‍රාකාර කුළුණ – පසුගිය බදාදා දුටුවේ ප්රාදේශීය නිලධාරීන් විසින් අහම්බෙන් බැටළුවන් බැටළුවන් ගණනය කිරීමේ සිටිමේදිය.

විමර්ශනය කිරීම සඳහා මහජන ආරක්ෂාව පිළිබඳ කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින් ගොඩ බසින ලද අතර “භූමියේ ලෝහ ටැඹක් සවි කර ඇති” බව සොයා ගත් නමුත් ” මෙම ට්‍රැඹ එහි තැබුවේ කවුරුන්ද යන්න පිළිබඳ පැහැදිලි සාක්ෂියක් හමුව නැත .”

කුබ්රික්ගේ සම්භාව්‍ය විද්‍යා ප්‍රබන්ධ “2001: A Space Odyssey” හි මානව ප්‍රගතියේ විශාල පිම්මක් ඇති කරන අමුතු පිටසක්වල ජිවින් විසින් තබන ලද ටැඹ සමාන බව බොහෝ දෙනා සඳහන් කරමින් සොයාගැනීම් පිළිබඳ ප්‍රවෘත්ති ඉක්මනින් අන්තර්ජාලය පැතිරිණ.


Like it? Share with your friends!

0

CEO and founder, ExpressPostlk — Arkeshis a serial entrepreneur who founded not only ExpressPostlk