බිලියනපති ලයිතුවෙන් නම් ඉවත් කල කයිලි මිලියන 130 ක සුපිරි ජෙට් යානයක් මිලදීගනි


0

පසුගිය සතියේ ෆෝබ්ස් විසින් කයිලි ජෙනර්ගේ ප්‍රකෝටිපති තත්ත්වය ඇයගෙන් උදුරා ගනු ලැබුවේ ඇයගේ මූල්‍ය තත්වය වටා ඇත්තේ සත්‍ය කරුනු නොවන බව පවසමිනුයි

නිරූපණ ශිල්පියාගේ ශුද්ධ වටිනාකම ජෙනර් පවුල විසින් වැඩි කර ඇති බවටත් ඇය ඇත්ත වශයෙන්ම ඇගේ වටිනාකම ඩොලර් මිලියන 900 ක් පමණක් වන බවටත් මධ්‍යයේ නව වාර්තාවක් පැවසුවත් ඇය ප්‍රකෝටිපතියෙකු මෙන් ජීවත් වීයි. 

23 හැවිරිදි රියැලිටි තරුව පසුගිය වසර තුළ පමණක් ඩොලර් මිලියන 130 කට අධික මුදලක් වියදම් කර ඇති අතර, දේපළ වෙළඳාම් ගනුදෙනු සඳහා මිලියන ගණනක් අතහැර දමා ඇති අතර පුද්ගලික ජෙට් යානයක්ද මිලට ගෙන තිබේ.

මෙම යානය වසරකට ඩොලර් මිලියන 5 ක් පමණ නඩත්තු කිරීම සඳහා වැය වෙන අතර මෙහි විශාලත්වය නිසා ගොඩ බැමට දිගු ගුවන් ධාවන පථයක් අවශ්‍ය බැවින් බොහෝ පුද්ගලික ගුවන් තොටුපලවලට ගොඩ බැස්සවිය නොහැක.

Like it? Share with your friends!

0

I am sitting in a combination Mathara Kade and Taco Bell, different from the one you are in now. Contributor at @Expolk,