බිලියන 400 ක ආයෝජනයකින් ඇමරිකාවේ කාන්තාරය නවිනතම නගරයක් නිර්මාණය වන බව ප්‍රකාශවේ


0

හිටපු වෝල්මාර්ට් විධායක නිලධාරියා පසුගිය සතියේදී ඇමරිකානු කාන්තාරයේ මුල සිටම නිර්මාණය කිරීමට බලාපොරොත්තු වන තිරසාර අගනගරයක් වන ටෙලෝසා සඳහා වන සැලසුම් හෙළි කළේය. අක්කර 150,000 ක මෙම අපේක්‍ෂිත යෝජනාව මඟින් පරිසර හිතකාමී ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය, තිරසාර බලශක්ති නිෂ්පාදනය සහ නියඟයට ඔරොත්තු දෙන ජල පද්ධතියක් සහිත නව ලෝකයට ගැලපෙන නගරයක් නිර්මානය කිරීමට පොරොන්දුවේ. එමෙන්ම මෙම සැලසුම අනුව නගරයේ නිවැසියන්ට තම නිවෙස් වලින් පැය හතරෙන් පංගුවක් ඇතුළත තම සේවා ස්ථාන, පාසල් සහ පහසුකම් වලට ප්‍රවේශ වීමට ඉඩ සැලසේ.

මෙම නගරය තුල ෆොසිල ඉන්දන භාවිතය තහනම් වන අතර යොදාගන්නේ විද්‍යුත් මෝටරථ වේ. අක්කර 1500 පුරා පදිංචිකරුවන් 50,000 කට ඉඩ පහසුකම් ඇති ඉදිකිරීම් වල පළමු අදියර සඳහා ඇස්තමේන්තු ගත මුදල ඩොලර් බිලියන 25 කි. මුළු ව්‍යාපෘතියම ඩොලර් බිලියන 400 ඉක්මවනු ඇතැයි අපේක්‍ෂා කෙරේ. 2030 වන විට පළමු පදිංචිකරුවන් නගරය තුල පදිංචිවන බව සදහන් වනවා. පුරාණ ග්‍රීක වචනය “ටෙලෝස්”යන වචනයේ අරුත අනුව යමින් මෙම නගරයේ වෙසෙනා පිරිස් වෙත නගරයේ තිරණ ගැනිම සහ අයවැය පාලනය අයිතිවන බව පැවසෙනවා.


Like it? Share with your friends!

0

CEO and founder, ExpressPostlk — Arkeshis a serial entrepreneur who founded not only ExpressPostlk