මහවැලිය ආශ්‍රිත භූකම්පම ඉදිරිදීත් ඇතිවිය හැකිබවට මත පලවෙයි


0

මහවේලි ජලාශවල සුළු භූමිකම්පා අනාගතයේදී ද සිදුවීමට ඉඩ ඇති බව
පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ භූ විද්‍යා අංශයේ මහාචාර්ය C.B දිසානායක මහතා පවසයි.ජලාශවල ඇති ජල පීඩනය නිසා හෝ ජලාශවලින් හුණුගල් පුපුරා යාම හා සම්බන්ධ පීඩනය මුදා හැරීමේදී එවැනි කම්පන ඇති විය හැකි වන බව ඔහු පවසයි.

අගෝස්තු 29 වන දින රාත්‍රියේ සහ මේ මස 2 වන දින වික්ටෝරියා ජලාශය වටා කුඩා භූමිකම්පා දෙකක් ඇති විය.මෙම භූ කම්පන වික්ටෝරියා ජලාශය ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයටම සීමා වූ භූ කම්පන බවත්, ජලාශ ආසන්න පාෂාණ බොහෝමයක් ඩොලමයිට් හුණුගල්, විපරිත කාබනේට් පාෂාණ බවද සම්මානිත මහාචාර්යවරයා කීවේය.

පාෂාණ මත පීඩනය අඩුවීම සහ වැඩිවීම මීට පෙර ඇති වූ භූමිකම්පා දෙකට බලපා ඇති බවත් මෙම තත්වයන් සැහැල්ලුවට නොගත යුතු බවත් ඔහු පැවසීය. පසුගිය දින දෙක තුළ ඇති වූ භූමිකම්පා වික්ටෝරියා, රන්දෙනිගල සහ රන්ටැම්බේ ජලාශවල සවි කර ඇති සංවේදී උපකරණ පද්ධතිවල ද වාර්තා වී ඇති බවයි.


Like it? Share with your friends!

0

CEO and founder, ExpressPostlk — Arkeshis a serial entrepreneur who founded not only ExpressPostlk