මිස් ඉන්දියා කිරුළ විසිතුන් හැවැරදි ඉංජිනේරුවරිය දිනාගත් බව ප්‍රකාශවේ


1

Miss India 2020 තරගය 2021 පෙබරවාරි 10 වන දින මුම්බායි හි පැවති පැවැත්විණි. මෙම තරගාවලියේදී රූමත් කාන්තාවන් තිදෙනෙක් ජයග්‍රාහකයින් බවට පත්විය. 2020 මිස් ඉන්ඩියා වර්ල්ඩ් කිරුළ හිමි වූයේ මනසා වරනාසි ය. 2020 දී මිස් ග්‍රෑන්ඩ් ඉන්දියා කිරුළ දිනාගත් අතර, මාන්යා සිං මිස් ඉන්දියා 2020 අනුශූරතාව දිනා ගත්තාය.

මිස් ඉන්දියා 2020 විනිශ්චය කරනු ලැබුවේ ෆල්ගුනී ෂේන් පීකොක්, නේහා ධූපියා, චිත්‍රන්ගාඩා සිං සහ පුල්කිට් සමරත් විසිනි. අපර්ශක්ති කුරාණ විසින් මෙම අවස්ථාවට සත්කාරකත්වය සපයන ලදී.


Like it? Share with your friends!

1

CEO and founder, ExpressPostlk — Arkeshis a serial entrepreneur who founded not only ExpressPostlk