මිස් ඉන්දියා තරගාවලියේන් ජයගත් දහනම හැවරිදි අයිශ්චර්‍යා ඉන්දියාවේ දුශ්කරම විභාගයෙන් වර්ථක තබමින් සමත් වු බව ප්‍රකාශ වේ


0

මිස් ඉන්දියා තරඟාවලියේ සාර්ථකත්වයත් සමඟ කීර්තියට පත්වූ අයිශ්වර්යා ෂෙයෝරන් යළිත් වරක් සිවිල් සේවා විභාගය නව වර්ථා තබමින් සමත්වී තිබෙනවා. නිරූපණ ක්ෂේත්‍රයේ විශාල විවේකයක් ලබා ගන්නා විට වයස අවුරුදු 19 ක් වූ අයිශ්වර්යා යූපීඑස්සී සිවිල් සේවා විභාගයේ ඉහළම ශ්‍රේණියක් ලබා ගනිමින් ඇයගේ ‘මොළය සමඟ සුන්දරත්වය’ යන සංකල්පය අනුව ජීවත් වූවාය.

ඉන්දියානු රජයේ විවිධ සිවිල් සේවා සඳහා බඳවා ගැනීම සඳහා ඇති දුෂ්කරම විභාගවලින් එකක් ලෙස සලකයි.ඇය මෙම විභාගයේ 93 වන ස්ථනය ඉන්දියාවේ මිලියන ගණනක් වූ විභාගට මුහුන දුන් පිරිසගෙන් ලබාගෙන ඇත.

මාධ්‍ය වාර්තාවකට අනුව, දීවා සිය ද්විතීක අධ්‍යපනය නවදිල්ලියේ සංස්කෘත පාසලෙන් සම්පූර්ණ කර ඇති අතර එහි ශාඛාව චෛත්‍යපුරි හි ඇත. සියයට 97.5 ක් ලබා ගනිමින් අයිශ්වර්යා අවසන් විභාගය සමත්ව ඇති අතර ඉන්දියාවේ අගනුවර කීර්තිමත් ශ්‍රී රාම් වාණිජ විද්‍යාලයේ ආර්ථික විද්‍යාව පිළිබඳ ගෞරව උපාධියක් ලබා ගැනීමට තීරණය කර තිබේ.


Like it? Share with your friends!

0

CEO and founder, ExpressPostlk — Arkeshis a serial entrepreneur who founded not only ExpressPostlk