රුසියානු ජෙට් යානා ඇමරිකාවේ බී 52 යානාවලට ජාත්‍යන්තර අහසේ වෙට්ටු දැමූබව ප්‍රකාශාවේ


0

රුසියානු ගුවන් යානා දෙකක් එක්සත් ජනපද ගුවන් හමුදාවේ බී -52 යනයක් කලු මුහුදට හරහා ජාත්‍යන්තර අවකාශයේ ගමන් ගන්නා විට “අනාරක්ෂිත, වෘත්තීයමය නොවන” බාධාවක් කර ඇති බව යුරෝපයේ එක්සත් ජනපද ගුවන් හමුදා සහ ගුවන් හමුදා අප්‍රිකා පොදු කටයුතු ඒකකය ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරයි.

රුසියාවේ ගුවන් නියමුවන් බී -52 යනයට ආසන්නයෙන් අඩි 100 ක් ඇතුළත කිහිප වතාවක් ලංකර කර ඇති බව එම නිවේදනයේ දැක්වේ. “මෙවැනි ක්‍රියාවන් මගින් මැදපෙළ ගැටීමේ හැකියාව වැඩි කරයි, අනවශ්‍යය, හොඳ ගුවන් යානා හා ජාත්‍යන්තර ගුවන් ගමන් නීතිවලට පටහැනි ය” යනුවෙන් යුරෝපයේ එක්සත් ජනපද ගුවන් හමුදා සහ ගුවන් හමුදා අප්‍රිකා අණදෙන නිලධාරී ජෙනරාල් ජෙෆ් හැරිජියන් ප්‍රකාශයේ සඳහන් කරයි.

රුසියානු ගුවන් යානා ජාත්‍යන්තර ගුවන් කලාපයේ ක්‍රියාත්මක වන අතර, ඔවුන් සම්බන්ධ ගුවන් යානා වල ආරක්ෂාව අනතුරේ හෙළා ඇත. ආරක්ෂාව සහතික කිරීම සහ අනතුරු වළක්වා ගැනීම සඳහා සකස් කර ඇති ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව ඒවා ක්‍රියාත්මක වනු ඇතැයි අපි අපේක්ෂා කරමු” යනුවෙන් ඔහු පැවසීය.Like it? Share with your friends!

0

CEO and founder, ExpressPostlk — Arkeshis a serial entrepreneur who founded not only ExpressPostlk