ලොව පුරා කිරීටක වෛරස් රෝගීන් 100,000 ඉක්මවා ඇති බව ජෝන්ස් හොප්කින්ස් වාර්තා කරයි


0

එක්සත් ජනපදයේ ජෝන්ස් හොප්කින්ස් විශ්ව විද්‍යාලයේ ගණනය කිරීම්වලට අනුව, කොරොන වයිරස් පිළිබඳ තහවුරු වූ රෝගීන් 100,000 කට වඩා වැඩි වශයෙන් වර්තා වී තිබෙනවා.

අද උදෑසන ජෝන්ස් හොප්කින්ස් විශ්ව විද්‍යාලයේ උපකරණ පුවරුව ලොව පුරා රෝගීන් 100,329 ක් වාර්තා කර තිබේ.

මතක තබා ගන්න: මෙම සංඛ්‍යාව ලොව පුරා රෝගීන් 98,202 ක් වාර්තා කරන ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ නවතම සංඛ්‍යාවට වඩා තරමක් වෙනස් ය . ජෝන්ස් හොප්කින්ස් සහ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය දවසේ විවිධ වේලාවන්හි වාර්තා කරයි, එබැවින් ගණන් කිරීම් බොහෝ විට වෙනස් වේ.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය සහ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ (WHO) ඒකාබද්ධ ප්‍රකාශයකට අනුව ඊජිප්තුව විසින් “අස්වාන් සිට ලක්සෝර් දක්වා නයිල් නෞකාවක” නව කොරොන වයිරස් රෝගීන් 12 ක් අනාවරණය කරගෙන තිබේ.Like it? Share with your friends!

0

CEO and founder, ExpressPostlk — Arkeshis a serial entrepreneur who founded not only ExpressPostlk