ල‍යිට් කනු යොදාගෙන ඉදිකරන ලද ප්‍රථම පාලම් ඉදිකරයි


0

පාවිච්චි කරන ලද සැහැල්ලු කණු වලින් ඉදිවන පළමු පාලම විවෘත කළ බව සබරගමුව පළාතේ ආණ්ඩුකාර ටිකිරි කොබ්බකඩුව ඊයේ (21) ප්‍රකාශ කළේය.

“මෙම පාලම් ත්‍රිරෝද රථ සහ යතුරුපැදි සඳහා වන අතර මිනිසුන්ට මෙම කුඩා ඇළ මාර්ග හරහා ගමන් කළ හැකිය. එවැනි පීඩනය හා බර සඳහා ලාම්පු කණු පරීක්ෂා කර ඇත. ” ඔහු තවදුරටත් පැවසීය.

මෙම පාලම් ලයිට් කනු යොදාගෙන නිපදවා ඇත

දිස්ත්‍රික් සංවිධාන 20 ක ඉංජිනේරුවන් 5000 කින් සමන්විත පොදුජන ඉංජිනේරු පෙරමුණ විසින් අද්විතීය පාලම ඉදිකර ඇති අතර එහි සාමාජිකයින්ගේ සහාය ඇතිව මැතිවරණ කොට්ඨාශ 100 සදහා 100 ක පාලම් 10 ක් ඉදිකිරීමට අදහස් කරයි.


Like it? Share with your friends!

0

CEO and founder, ExpressPostlk — Arkeshis a serial entrepreneur who founded not only ExpressPostlk