වසර 85 පැරණි ගොඩ නැගිල්ලක් චිනයේ රෝබෝ කකුල් මතින් ගමන් ගත් බව ප්‍රකාශවේ


0

අවුරුදු 85 ක් පැරණි ප්‍රාථමික පාසලක් භූමියෙන් ඉවතට ගෙන ඇති අතර එය සම්පූර්ණයෙන්ම – “ඇවිදීමේ යන්ත්‍රය” ලෙස නම් කර ඇති නව තාක්ෂණය උපයෝගී කර ගෙන ඉවත් කර ඇත.ඉදිකිරීම ඔසවාගෙන සිටින ආධාරක රොබෝ කකුල් මෙන් ක්‍රියා කරයි.

ආධාර කොටස් දෙකකට බෙදා ඇති අතර ඒවා ඉහළට හා පහළට නැඟී ම මගින් මිනිසෙක් ඇවිදිනවා සේ ඉදිරියට ගමන් කරය්. ගොඩනැගිල්ල ඉදිරියට යන ආකාරය පාලනය කිරීමට අමුණා ඇති සංවේදක උපකාරී වන බව ෂැන්හයි එව්වුලේෂන් ෂිෆ්ට් සමාගම විසින් 2018 දී නව තාක්‍ෂණය දියුණු කරන ලද ලාන් පැවසීය.

හුවාංපූ දිස්ත්‍රික් රජයේ ප්‍රකාශයකට අනුව, ලගිනා ප්‍රාථමික පාසල 1935 දී ෂැංහයි හි හිටපු නාගරික මණ්ඩලය විසින් ඉදිකරන ලදී . 2023 වන විට නිම කිරීමට නියමිත නව වාණිජ හා කාර්යාල සංකීර්ණයක් සඳහා ඉඩකඩ සැලසීම සඳහා මෙය ගෙන යන ලදී.

දින 18 ක් තුළ ගොඩනැගිල්ල අංශක 21 ක් කරකවා මීටර් 62 ක් (අඩි 203) ඇතින් ඇති නව ස්ථානයට ගෙන යන ලදී. පැරණි පාසල් ගොඩනැගිල්ල උරුම ආරක්ෂණ හා සංස්කෘතික අධ්‍යාපනය සඳහා මධ්‍යස්ථානයක් බවට පත් කිරීමත් සමඟ ඔක්තෝබර් 15 වන දින නැවත ස්ථානගත කිරීම අවසන් කරන ලදී.


Like it? Share with your friends!

0

CEO and founder, ExpressPostlk — Arkeshis a serial entrepreneur who founded not only ExpressPostlk