සදමතුපිට ජලය පවතින බව ප්‍රකාවේ


0

වසර ගණනාවක් තිස්සේ විද්‍යාඥ්යන් සඳ මත ජලයේ අභිරහස් අනාවරණය කර ගැනීමට කටයුතු කර ඇත. දැන් නේචර් තාරකා විද්‍යාවේ ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද නව අධ්‍යයන දෙකක් සනාථ කරන්නේ චන්ද්‍ර පෘෂ්ඨය පුරා ජලය සොයා ගත හැකි බවයි.

එක් අධ්‍යයනයකින් වාර්තා වන්නේ ජල අණු පෘෂ්ඨයේ හිරු එළිය වැටෙන ප්‍රදේශය මත චන්ද්‍ර පසෙ තුල ඇලී කොටු වී ඇති බවයි.චන්ද්‍ර පෘෂ්ඨය මත පවතින්නේ කුමන ආකාරයේ ජලයද යන්න සහ එම ජලය තිබෙන්නේ කොහේද යන්න සොයා බැලීමෙන් විද්‍යාඥ්යින් බලාපොරොත්තු වන්නේ සඳෙහි අද්භූත ජල චක්‍රය වඩා හොඳින් තේරුම් ගැනීමටයි.

ගංගා හා වැසි වල ජලය සංසරණය වන පෘථිවිය මෙන් නොව, සඳ මත ජලය සෑදීම සූර්ය සුළඟේ ඇති හයිඩ්‍රජන් මගින් මතුපිට ඔක්සිජන් සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කර පොළොවට කඩා හැලෙන දෙන අයිස් උල්කාපාත ද විය හැකිය.


Like it? Share with your friends!

0

CEO and founder, ExpressPostlk — Arkeshis a serial entrepreneur who founded not only ExpressPostlk