සයිබර් ට්‍රක් මිලදී ගැනීම සදහා ජනතාවගෙන් දැඩි ඉල්ලුමක්:පෙර ඉල්ලුම් කිරිම් ලක්ශ පහ පනි


0

2019 නොවැම්බරයේදී ටෙස්ලා සිය අතිශයින්ම අපේක්‍ෂිත විදුලි පිකප් ට්‍රක් රථය වන සයිබර්ට්‍රක් එළිදැක්වීය.

මෙම සැලසුම සම්බන්ධයෙන් මහජනයා ගේ අදහස් බෙදී ඇති හෙයින් වාහනය මිශ්‍ර සමාලෝචන සඳහා ලැබී ඇති නමුත් එය නිසැකවම විශාල අවධානයක් සහ නිශ්පාදනයට පෙර මුදල් ගෙවා තාමට වෙන් කරගෙන ඇත.

එළිදැක්වීමෙන් පසුව, ටෙස්ලා ට්‍රක් රථය සඳහා පෙර ඇණවුම් ලබා ගැනීම ආරම්භ කළේ එක් වෙන් කිරීමකට ඩොලර් 100 ක තැන්පතුවක් සමඟිනි.

ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි එලොන් මස්ක් නිවේදනය කළේ වාහනය එලිදැක්වූ සතියක් ඇතුළත ටෙස්ලාට සයිබර්ට්‍රක් සඳහා වෙන් කිරීම් 250,000 ක් සදහා පෙර ඉලුම් ලැබී ඇති බවයි.

ටෙස්ලා එහි වෙන් කිරීම් ප්‍රමාණය යාවත්කාලීන කිරීම නැවැත්වූ නමුත්, ඇස්තමේන්තුගත ගණනය කිරීම් අනුව මුළු සයිබර්ට්‍රක් වෙන්කිරීම් 450,000 ත් 500,000 ත් අතර වේ.

ගණනය කිරීම් වලට අනුව, වෙන්කිරීම් කරුවන්ගෙන් 17% කට පමණක් අවශ්‍ය වන්නේ තනි විදුලි මෝටරයක් සහිත සයිබර්ට්‍රක් වන අතර එය ඩොලර් 40,000 කින් ආරම්භ වන අඩු වියදම් අනුවාදය වේ.

සෙසු අයට අවශ්‍ය වන්නේ ද්විත්ව මෝටර් සහ ත්‍රිත්ව-මෝටර් අනුවාදයන් ඩොලර් 50,000 කින් ආරම්භ වන ද්විත්ව මෝටර් අනුවාදය සඳහා අනෙකුත් වෙන්කරගැනිම් ඒකාකාරව බෙදී ගොස් ඇත.

එම විදුලි ට්‍රක් රථ දෙක සැතපුම් 300 ත් 500 ත් අතර පරාසයකින් යුක්ත වන අතර ද්විත්ව හා ත්‍රි-මෝටර් බලවේගයන්ගෙන් සමන්විත වන අතර එය ඩොලර් 49,000 කින් ආරම්භ වේ.


Like it? Share with your friends!

0

CEO and founder, ExpressPostlk — Arkeshis a serial entrepreneur who founded not only ExpressPostlk