සුපර්නෝවා සුන්බුන් හරහා පෘථිවිය ගමන් කරන බව ප්‍රකාශවේ


0

සාගර ජල පතුලට යටින් ඇති විකිරණශීලී දූවිලි වලින් කියවෙන්නේ පුපුරා ගිය තාරකාවක් විසින් ඉතිරි කර ඇති දැවැන්ත වලාකුළක් හරහා පෘථිවිය ගමන් කරමින් ඇති බවයි.

අඛණ්ඩව, පසුගිය අවුරුදු 33,000 ක කාලය තුළ, සුපර්නෝවා පිපිරිමකින් නිපදවන ලද යකඩ සමස්ථානිකයක් අභ්‍යවකාශය හරහා පෘථිවිය වැපිරෙමින් තිබේ.

යකඩ -60 ලෙස හැඳින්වෙන සමස්ථානිකය අපේ පෘථිවිය දූවිලි වලින් හමුවූ පළමු අවස්ථාව මෙය නොවේ.එවැනි දූවිලි අඛණ්ඩව හමුවීමෙන් අප තවමත් වසර මිලියන ගණනකට පෙර සිට සුපර්නෝවා වලින් ආරම්භ විය හැකි අන්තර් තාරකා දූවිලි වලාකුළක් හරහා ගමන් කරමින් සිටින බව පැවසෙනවා.

මෙම සාධක න්‍යෂ්ටික භෞතික විද්‍යාඥ්ඥයින් විසින් මුහුදු පතුලෙන් සොයාගෙන තිබේනවා ඒ අනුව ඒවා වසර මිලියන 2.6 ක සහ මිලියන 6 අතර කාලයක පෙර පැමින ඇති බැව පැවසෙනවා.මෙම සාක්ශි ඇන්ටාටිකාවේ හිම තුලද දක්නට ලැබෙන බව පැවසෙනවා.


Like it? Share with your friends!

0

CEO and founder, ExpressPostlk — Arkeshis a serial entrepreneur who founded not only ExpressPostlk