සුපිරි බොලිව්ඩ් නිලිය ගූගල් කර දැමූ උදේ ආහරය ඉන්දියානු සිනාමා මාපියාවෙන් නැවතුන ආකාරය


0

සෑම උදෑසනකම සමාජ මාධ්‍ය භාවිතා කරන්නන් ඇයගේ නවතම ට්වීට් එක කුමක්දැයි බැලීමට කන්ගනා රනාත්ගේ ගිණුමට පැමිණේ.පසුගිය වසරක කාලය තුළ නිළිය සෑම ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලයකුටම විරුද්ධව කතා කර ඇත.ඇය ට්විටර් හි යමක් බෙදා ගන්නා සෑම අවස්ථාවකම සමාජ මාධ්‍ය භාවිතා කරන්නන් බෙදී යයි. .

කෙසේ වෙත්ත් මෙවර ඇගේ ට්විට් නිසා ඇයව සමච්චලෙට ලක්ව තිබේ ඒ ඇය පලකරන ලද උදැසන ආහාර වේලක පින්තුරයක් නිසයි.ඇය තම උදේ ආහාරය ලෙස පල කල පින්තූරය ගූගල් වෙත්න් ගන්නා ලද පින්තූරයක් බව ඇයගේ විරුද්ධවාදින් පවසයි.ඉන් පසුව ඇය පැවසුවේ ඉන්දියාවේ ෆිල්ම් මාෆියාව නිසා ඇයට ලක්ශ පහක ඉන්ස්ටර් ග්‍රැම් හිමියන් අහිමිවූ බවයි.ඇය පවසන්නේ පවතින මාපියවට විරුද්ද නොවී ඔවුන්ට ආකාරය හැසිරුනේ නම් එලෙස නොවන බවයි.


Like it? Share with your friends!

0

Equality and Writing. I also sing and perform slam poetry