හැරී සහ මේගන් සම්මුඛ සාකච්ඡාවෙන් පසු පළමු ප්‍රකාශයේ රාජකීය පවුල ප්‍රකාශකරයි


1

බකිංහැම් මාලිගය අඟහරුවාදා සවස හැරී සහ මේගන් ඔප්රා වින්ෆ්‍රේ සමඟ කළ සම්මුඛ සාකච්ඡාව සම්බන්ධයෙන් නිහඩතාවය බිඳ දැමීය.“හැරී සහ මේගන්ට පසුගිය වසර කිහිපය තුළ කෙතරම් අභියෝගාත්මක වී ඇත්ද යන්න පිළිබඳව මුළු පවුලම කණගාටුවට පත්වෙනවා” යනුවෙන් එම ප්‍රකාශයේ සඳහන් වේ.

විශේෂයෙන් ජාතිය පිළිබඳ ගැටළු මතු වී ඇත. සමහර මතකයන් වෙනස් විය හැකි නමුත් ඒවා ඉතා බැරෑරුම් ලෙස සලකනු ලබන අතර පවුලේ අය විසින් ඒවා පෞද්ගලිකව විසඳනු ඇත.යනුවෙන් ප්‍රකාශයේ සදහන් වෙයි. “හැරී, මේගන් සහ ආචී සැමවිටම පවුලේ සාමාජිකයින්ට බෙහෙවින් ආදරය කරනු ඇත.” තව දුරටත් පැවසීය.

සම්මුඛ සාකච්ඡාව රාජකීය ගෘහය අර්බුදයකට ඇද දැමීය. චෝදනා සහ පළමු ගර්භණී සමයේදී තමා මුහුණ දුන් දේ ගැන මේගන් පිළිගැනීම ඇතුළුව සමහර ප්‍රකාශයන් රාජකීය පවුලේ කීර්තිනාමයට ගැඹුරින් බලපානු ඇති අතර එහි සමහර සාමාජිකයන් කෙරෙහි සැකයේ වළාකුලක් ඉතිරි කර තිබේ.


Like it? Share with your friends!

1

CEO and founder, ExpressPostlk — Arkeshis a serial entrepreneur who founded not only ExpressPostlk