2023 වන විට කියුබිට් 1000 ක ක්වොන්ටම් පරිගණකයක් නිර්මාණය කිරීමට අයිබීඑම් සූදානම් බව ප්‍රකාශවේ


0

ක්වොන්ටම් පරිගණනයේ පූර්ණ විභවය අවබෝධ කර ගැනීමට අප තවමත් බොහෝ දුරක් සිටිමු , නමුත් විද්‍යාඥයින් සෑම විටම ප්‍රගතියක් ලබමින් සිටිති – ඉදිරියේදී සිදුවිය හැකි දේ පිළිබඳ සංඥ්ඥාවක් ලෙස, අයිබීඑම් සමාගම දැන් පවසන්නේ එය කියුබිට් 1,000 චිපයක් සහිත පරිගනය ධාවනය කිරීමට 2023 දී අපේක්ෂා කරන බවයි.

Qubits යනු සම්භාව්‍ය පරිගණක බිට් වලට සමාන ක්වොන්ටම් තතවයක් වන අතර එය 1 හෝ 0 ලෙස පමණක් නොව 1 සහ 0 යන දෙකම එකවර නියෝජනය කළ හැකි සුපිරි ස්ථාන තත්වයක් (Super position ) ලෙස සැකසිය හැකිය. මෙම හැකියාව පරිගණක බලයේ ප්‍රමාණය විප්ලවීය වෙනසක් කිරීමේ හැකියාව ඇත.

අද වන විට අයිබීඑම් හි විශාලතම ක්වොන්ටම් පරිගණකය සතුව ඇත්තේ කියුබිට් 65 ක් පමණි. සමාගම පවසන්නේ 2021 දී කියුබිට් 127 ක යන්ත්‍රයක්, 2022 දී 433-ක්විට් යන්ත්‍රයක් සහ පරිගණකයක් කියුබිට් මිලියනයක් තබා ගැනීමට සැලසුම් කර ඇති බවයි.

අද ක්වොන්ටම් පරිගණක සඳහා ඉතා සියුම්, අතිශය සීතල පරිසර තත්ව සැකසුම් අවශ්‍ය වන අතර ඕනෑම ආකාරයක වායුගෝලීය කුඩා වෙන්ස වීමක් හේතුවෙන් එහි ක්‍රියාකාරිත්වය වෙනස් විය හැක.


Like it? Share with your friends!

0

CEO and founder, ExpressPostlk — Arkeshis a serial entrepreneur who founded not only ExpressPostlk