ඇපල් වොච් 2019 දී සියළුම ස්විස් ඔරලෝසු නිෂ්පාදකයින් අභිබවයි


0

ස්විට්සර්ලන්තයෙන් සාදන ලද ඔරලෝසුවක්‍ යනු දිගුගකලක් පවතින ගුණාත්මකභාවය, නිරවද්‍යතාවය පිලිබද සංකේතයක් වැනිය. ඔරලෝසු සෑදීමේ කලාවේ ප්‍රවීණයන් වන්නේ සුවිට්සලන්තයයි.

කෙසේ වෙතත්, ඇපල් විසින් ස්විට්සර්ලන්තය පාරම්පරික ඔරලෝසු කලාව ක්‍රමානුකූලව ප්‍රතිස්ථාපනය කරමින් එම ස්ථානයට ක්‍රමයෙන් ලගාවෙමින් පවති. 2019 දී ඇපල් වොච් මුළු ස්විස් ඔරලෝසු කර්මාන්තයේ සුප්‍රසිද්ධ සාමගම් අභිබවා ගියේය.

ඇපල් වොච් ස්මාර්ට් වොච් අතර ප්‍රමුකයා වී ඇත (apple.com)

වෙළඳපල පර්යේෂණ ආයතනයක් වන පර් ස්ට්‍රැටජි ඇනලිටික්ස් විසින් පවසන ලෙස 2019 දී ඇපල් ලොව පුරා ඔරලෝසු මිලියන 30.7 ක් නැව්ගත කර ඇත.නමුත් සියලුම ස්විස් ඔරලෝසු වෙළඳ නාම (ටිසොට්, ස්විච් සහ රෝලෙක්ස් වැනි) නැව්ගත කර ඇත්තේ ඒකක මිලියන 21.1 ක් පමණි.

සාම්ප්‍රදායික යාන්ත්‍ර විද්‍යාව මත ධාවනය වන ඇනලොග් ඔරලෝසු වලට පැරණි පරම්පරාවන් වැඩි කැමැත්තක් දක්වූවත් තරුණ පාරිභෝගිකයින් ස්මාර්ට් ඔරලෝසු වෙත මාරු වෙමින් පවති.

සාප්‍රදායික සුවිස්ට්සලන්ත ඔරලෝසු තවමටහ් සුපොගබෝගි වෙලද නාම වේ (interventure.info)

ඇපල් වොච් වර්ධනය වන තර්ජනයට ප්රතිචාර වශයෙන් සමහර ස්විස් ඔරලෝසු සාදන්නන් ස්මාර්ට් ඔරලෝසු කර්මාන්හය එක්වීට සූදානම් වෙමින් පවති.කෙසේ නමුත් ස්විට්සර්ලන්ත වෙළඳ නාම තවමත් ඩොලර් බිලියන ගණක වටිනාකම ඇති වෙලදනාම වේ එම නිසා මෙම ඔරලෝසු සාදාන්න හට ඔනිම අවස්ථවක අනාගතය ගැලපෙන ලෙස වෙන්වීමට හැකියව ලැබෙනු ඇත.


Like it? Share with your friends!

0

CEO and founder, ExpressPostlk — Arkeshis a serial entrepreneur who founded not only ExpressPostlk